Home - Mercy Ships Philippines
hopehealing

PHONE: 1300 739 899

msaust@mercyships.org.au

Home

MAG-AMBAG

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaAng iyong suporta ngayon ay mangangahulugan na ang aming mga boluntaryo ay makakapagpatuloy sa pagtugon sa tawag ng mga taong lubhang nangangailangan ng medikal na pangangalaga.

MAG-AMBAG NGAYON

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaMAG-SUBSCRIBE

Maunang tumanggap ng pinakabagong balita mula sa Mercy Ships.  Mag-subscribe sa ibaba upang makasali sa aming listahan ng padadalhan ng liham (mailing list) at mauna lagi sa balita tungkol sa aming misyon.

MAGBOLUNTARYO

Ang pagboboluntaryo sa Mercy Ships ay hindi lamang makatutulong sa pagbabago ng buhay ng mga pinaglilingkuran mo, ikaw rin mismo ay babaguhin nito. Sumali sa aming misyon sa pamamagitan ng pakikiisa sa amin.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaAng Barko ng Surehiya (Surgery Ship) sa Nat Geo

PANOORIN ANG TRAILER

Sumali sa aming tripulante ng mga boluntaryo sa kanilang pagharap sa pinakamalaking mga hamon sa kanilang buhay.

BASAHIN ANG HIGIT PA ❯

IPAGPATULOY ANG MGA KUWENTO

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaAlamin ang higit pa tungkol sa mga buhay na nagbago at sa pagtulong ng mga boluntaryo habang sakay sa Surgery Ship.

BASAHIN ANG HIGIT PA ❯

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaMGA NASA LIKOD NG EKSENA

Tingnan kung ano ang ginagawa ng mga tripulante sa likod ng eksena habang nasa lokasyon sa West Africa.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaBASAHIN ANG HIGIT PA ❯

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTUNGKOL SA AMIN

2,564,833

PATIENTS TREATED

92,925

SURGERIES PERFORMED

38,124

HEALTH WORKERS TRAINED

Ang Mercy Ships ay gumagamit ng mga barkong ospital upang maghatid ng libre, primera-klaseng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, pagtatatag ng kapasidad at tulong sa sustainable development (pag-unlad na nagpapanatili) sa mga walang access dito sa mga papaunlad na bansa. Itinatag noong 1978, ang Mercy Ships ay tumutulong sa mahigit 70 bansa sa pagbibigay ng mga serbisyong nagkakahalaga na mahigit sa $1 bilyon, na may mahigit 2.6 milyong direktang benepisyaryo. Bawat taon, higit sa 1,200 na mga boluntaryo mula sa mahigit 40 bansa ang naglilingkod sa Mercy Ships.

WATCH OUR LATEST VIDEO...

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaSEE MORE RECENT VIDEOS